ทำบุญสงกรานต์ 2565

ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2565  

เมอรี่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสรงน้ำพระประจำวันเกิดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
🗓️ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เมษายน 2565

📍ณ ลานกิจกรรมชั้น 1ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม

สรงน้ำพระ The Mercury Ville

ในการสวดอธิษฐานก่อนสรงน้ำพระให้เริ่มตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐานดังนี้ค่ะ


อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง
คำแปล: เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

พระพุทธรูป at The Mercury Ville

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางศูนย์การค้าฯ ใครขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามกฎของทางศูนย์การค้าฯ เพื่อความปลอดภัยนะคะ


#MercuryVille#SpaceOfSpecial#SpaceOfUs

แชร์