เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม

540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เชื่อมต่อ BTS ชิดลม ทางออก 4
เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อประชาสัมพันธ์
โทร. 02-658-6218
ติดต่อพื้นที่เช่า
โทร. 02-258-4515 ต่อ 101, 102
ติดต่อฝ่ายอาคาร
โทร. 02-658-6001, 02-658-6002