7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม

7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม

อร่อยง่ายๆ ได้ทุกวันที่ The Mercury Ville @ Chidlom เรารวบรวมคาเฟ่ และร้านอาหารชั้นนำไว้ใจกลางชิดลม ให้คุณได้เลือกสรรเมนูใหม่ๆ ให้ทั้ง 7 วันไม่ซ้ำ ไม่มีเบื่อ จะกินก็เพลิน จะเดินช้อปก็ชิล!

7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
📍 ร้าน Gold Curry Bangkok ชั้น 3 The Mercury Ville @ Chidlom
7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
📍 ร้าน Seiryu Sushi ชั้น 2 The Mercury Ville @ Chidlom
7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
📍 ร้าน getfresh ชั้น 1 The Mercury Ville @ Chidlom
7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
📍 ร้าน King Kong Buffet ชั้น 3 The Mercury Ville @ Chidlom
7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
📍 ร้าน Taco Bell ชั้น 1 The Mercury Ville @ Chidlom
7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
📍 ร้าน Subway ชั้น 1 The Mercury Ville @ Chidlom
7 Days 7 Dishes อิ่มครบ 7 วัน 7 สไตล์ อร่อยง่ายๆ ไม่ซ้ำ ใจกลางชิดลม
ร้าน มุมกะเพรา ชั้น 4 The Mercury Ville @ Chidlom
แชร์