FOOD Photography Workshop & Photo Contest

FOOD Photography Workshop & Photo Contest

ศูนย์การค้า The Mercury Ville @Chidlom ร่วมกับ แคนนอน (ประเทศไทย) ร่วมค้นหาสาวกแคนนอนผู้มีพรสวรรค์และชื่นชอบในการถ่ายภาพ เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพในกิจกรรม “FOOD Photography Workshop & Photo Contest” at Mercury Ville ชิงรางวัลเงินสดกว่า 5 รางวัล รางวัลสูงสุด มูลค่า 20,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561


รายละเอียดของรางวัล

ประเภท “เมนูอาหาร”

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล เงินสด 5,000 บาท

ประเภท “บรรยากาศ/Rooftop Bar”

จำนวน 1 รางวัล
  
เงินสด 10,000 บาท
ประเภท “ของหวานและเครื่องดื่ม”จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
พิเศษ! รางวัล Populikeจำนวน 1 รางวัล   เงินสด 3,000 บาท


กำหนดการกิจกรรม

วันนี้ – 30 เม.ย. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
7 พ.ค.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom
12 พ.ค.ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
13-20 พ.ค.ผู้เข้าแข่งขันส่งภาพเข้าประกวด (สูงสุด 5 ภาพต่อคอนเซ็ปต์) ที่ e-mail: canonphotoworkshop@gmail.com
1 มิ.ย.ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom เวลา 13.00 น.


เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

 • ส่งรุ่นกล้องแคนนอน และ Serial No พร้อมผลงานภาพถ่ายอาหารจำนวน 1 ภาพ ที่ “Line ID : Photoworkshops” หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-702-1211
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ผ่านเพจ https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom ในวันที่ 7 พ.ค. 61 (เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 30 ท่านเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 12 พ.ค. 61)


เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดและมีสิทธิ์ในการรับรางวัล

 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และเป็นภาพจากกิจกรรม “FOOD Photography Workshop & Photo Contest” เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การส่งภาพเข้าประกวดเฉพาะผู้ใช้กล้อง Canon และได้เข้าร่วม Workshop เท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดห้ามทำการตัดต่อ/แต่งภาพให้ผิดไปจากต้นฉบับ แต่สามารถทำการปรับแต่งสีสัน, ความมืด/สว่าง, ตัดส่วนภาพ, ลบจุดฝุ่นและเพิ่มความคมชัดของภาพได้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีภาพต้นฉบับด้วย หากไม่มีไฟล์ภาพต้นฉบับ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยด้านที่ยาวที่สุดของภาพต้องมีขนาด 2048 พิกเซล อีกด้านให้เป็นไปตามสัดส่วนของภาพตามการพิจารณาของผู้ส่งภาพ
 • สามารถส่งภาพได้ท่านละ 5 ภาพ ต่อ 1 คอนเซ็ปต์ และสามารถส่งได้ทั้ง 3 คอนเซ็ปต์
 • หมดเขตส่งภาพ วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 24.00 น.
 • ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากเจ้าของภาพผู้ส่งเข้าประกวด ดังนั้นผู้ส่งภาพเข้าประกวดควรทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อนี้ก่อนส่งผลงาน
 • คำตัดสินของผู้จัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางเพจ 
  https://www.facebook.com/TheMercuryVille.Chidlom ในวันที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.

แชร์