มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจากทุกร้านค้า
ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม ขอมอบบริการพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้า เพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจกับทุกบริการของเรา
.
เพราะความปลอดภัยของคุณ
สำคัญที่สุดสำหรับเราค่ะ 💗😽

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ สวมหน้าการอนามัยและถุงมือ
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ รักษาระยะห่าง
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ วัดอุณหภูมิ
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ Face Shield
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ 1.5 เมตร
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ 1 เมตร
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ Alcohol เจล
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ อุปกรณ์ 1 คนต่อ 1 ชุด
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ทำความสะอาดพื้นผิว
แชร์