อัตราค่าบริการจอดรถ

อัตราค่าบริการจอดรถ

ศูนย์การค้าเดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม ขอแจ้งปรับอัตราค่าจอดรถ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

อัตราค่าบริการจอดรถ

หมายเหตุ:- หากจอดเกิน 24 ชั่วโมง คิดอัตราเหมาจ่ายเพิ่มวันละ 1,500 บาท- ยอดการใช้จ่ายสามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวันเท่านั้น

แชร์