ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี

ที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี

ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม อำนวยความสะดวกให้กับสาวๆ เตรียมพื้นที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี (Lady Parking) ให้บริการที่บริเวณพื้นที่ A2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อัตราค่าบริการจอดรถเป็นไปตามประกาศอัตราค่าบริการจอดรถของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 15 มกราคม 2561

Lady Parking หมายถึง พื้นที่จอดรถสำหรับ
1.สุภาพสตรี  ที่มาคนเดียว หรือ
2.สุภาพสตรี ที่ขับรถ และมีผู้โดยสารที่เป็น สุภาพสตรี หรือ เด็กผู้หญิง หรือ
3.สุภาพสตรี ที่ขับรถ และมีผู้โดยสารที่เป็น เด็กผู้ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี

แชร์