อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์

อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์

อัตราค่าบริการที่จอดรถจักรยานยนต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1

อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ:- ยอดการใช้จ่ายสามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวันเท่านั้น

แชร์