#ZeroWaste แยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม ที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom

#ZeroWaste แยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม ที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom

#ZeroWaste แยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม ที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom

ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom และอาคาร Mercury Tower ร่วมส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองโครงการ “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการจัดตั้งจุดแบ่งแยกขยะออกเป็น 4 ประเภทบริเวณโถงหน้าลิฟต์ลานจอดรถชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่

#ZeroWaste แยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม ที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom

ขวดพลาสติก (Plastic Bottles)
สามารถนำไปรีไซเคิลโดยถูกแปรสภาพไปเป็นใยสังเคราะห์สำหรับผลิตเสื้อผ้า แผ่นกรอง สายรัด ผ้าบุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ และพรม

ขวดแก้ว กระป๋อง (Glass Bottles & Cans)
สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% โดยการหลอมขึ้นรูปใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการผลิตวัสดุที่หมุนเวียนคุ้มค่าที่สุด

#ZeroWaste แยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม ที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom

ขยะทั่วไป (General Waste)
ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ต้องนำไปกำจัดให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

กระดาษ (Paper)
สามารถนำไปขึ้นรูปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ อาทิ กระดาษฝอยกันกระแทก ถาดใส่แก้ว แผงไข่ ถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#ZeroWaste แยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม ที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันมากที่สุดของประเทศไทย โดยปี 2565 กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ 10,706 ตันต่อวัน คนกรุงสร้างขยะวันละ 2-3 กิโลกรัมต่อวัน ส่งผลให้กทม. มีนโยบายในการบริหารจัดการขยะ โดยมีโครงการ “ไม่เทรวม” เป็นหนึ่งในโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

แชร์