CAMPAIGN: ช้อปปั๊บ...รับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ

CAMPAIGN: ช้อปปั๊บ…รับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ

🎉💸 ช้อปปั๊บ…รับฟรี! 💸🎉
กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ
.
เมื่อซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมแสดงใบเสร็จตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
รับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 1 ชิ้น (คละสี)
.
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
.
————————————————
.
🔴 เงื่อนไขในการรับสินค้า 🔴
• 1 ใบเสร็จ / 1 สิทธิ์ / วัน
• แสดงใบเสร็จที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
• รับเฉพาะใบเสร็จของร้านค้า ภายในศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเท่านั้น
• สินค้ามีจำนวนจำกัดและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของศูนย์การค้าได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข และกติกาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
#TheMercuryVille #SpaceOfSpecial #SpaceOfUs #StaySafeWithMercuryVille

May be an image of ‎cosmetics, bottle and ‎text that says '‎mercury Ville @Chidlom ช้อบปั๊น ..รับฟรี! กระบอกน้ำ เก็บอุณหภูมิ Spe คaกวรอw cial ગા!! ગוા!! Gift! เมื่อซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมแสดงใบเสร็จตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น รับฟรี! กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 1 ชิ้น (คละสี) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เงื่อนไขในการรับสินค้า -1ใบเสร็จ/‎'‎‎

แชร์