จอดรถฟรี 6 ชั่วโมง* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

จอดรถฟรี 6 ชั่วโมง* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

จอดรถฟรี 6 ชั่วโมง* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

จะช้อปปิ้งหรือจะสนุกไปกับมื้ออร่อยที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom วันนี้ รับสิทธิ์จอดรถฟรี 6 ชั่วโมง!* (รวม 3 ชั่วโมงแรก)

เพียงแสดงใบเสร็จซื้อสินค้าและ/หรือบริการตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปที่ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31ธันวาคม 2566 เท่านั้น

*รายละเอียดและเงื่อนไข:
– แสดงใบเสร็จเพื่อประทับตราบัตรจอดรถยนต์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้า The Mercury Ville @ Chidlom
– สามารถรับสิทธิ์ประทับตราจอดรถยนต์ได้ 1 คัน/ใบเสร็จ และไม่สามารถรวมยอดใบเสร็จได้
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อประชาสัมพันธ์ โทร. 02-658-6218

แชร์