AUGUST HAPPINESS OVERLOAD! ช้อปสินค้าครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! เครื่องดื่ม 1 แก้วจาก Other Café

AUGUST HAPPINESS OVERLOAD! ช้อปสินค้าครบทุก 3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! เครื่องดื่ม 1 แก้วจาก Other Café

The Mercury Ville @ Chidlom

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม รับคูปองแลกรับเครื่องดื่ม Iced Chocolate หรือ Iced Matcha หรือ Iced Americano ได้ 1 แก้วที่ร้าน Other Café ชั้น 2 จำนวน 1 ใบ (สูงสุด 2 ใบ/คน/ตลอดรายการ) เมื่อแสดงใบเสร็จยอดใช้จ่ายในศูนย์การค้าฯ มูลค่าครบทุก 3,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 – 25 สิงหาคม 2566

2. ใบเสร็จยอดใช้จ่ายดังกล่าวสามารถสะสมรวมเพื่อแลกสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/สิทธิ์ จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 100 สิทธิ์ตลอดรายการ

3. แสดงใบเสร็จเพื่อรับสิทธิ์แลกของรางวัลได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม

4. ลูกค้าสามารถนำคูปองดังกล่าวไปเลอกเครื่องดื่มที่ร้าน Other Cafe ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566

5. สงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

6. ศูนย์การค้าฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของศูนย์การค้าฯ เป็นที่สุด

The Mercury Ville @ Chidlom
แชร์